Caldakvartetten

Søndag d. 27.8.06
Holstebro Valgmenighedskirke

Arrg. Nordvstjysk Musikkreds
 
De unge glødende musikere i Calda Kvartetten Calda kvartetten er en strygekvartet, hvis medlemmer alle er unge kvinder ; derfor har den kun eksisteret  siden 2002. Kvartettens navn kommer af det latinske tillægsord calidus , som betyder: varm, glødende og i overført betydning: begejstret evt. ufornuftig. Navnet er ikke tilfældigt valgt, for i kammermusik drejer det sig om at forene stram disciplin med et udtryk af personligt temperament.

Kvartettens fire medlemmer er
Julie le Sage de Fontenay (violin),
Vanessa Blander Hedegaard (violin),
Dorthe Byrialsen (bratsch) og
Nina Reintoft (cello).
De unge musikere har i uddannelse og ansættelse høstet erfaringer i udlandet.
Nu er de engageret i danske orkestre og ensembler.

 
Haydn med ynde og charme. Som indledning til koncerten har kvartetten valgt en enkelt sats fra Haydns: Kvint Kvartet. Det er en andante, som bygger på et folkemeloditema med en ynde over sig, som man næppe finder magen til før Mozarts tid.
  
Gorecki: Already it is dusk
Hovedværket før pausen er en kvartet af den polske komponist Henryk Mikolaj Górecki: Already it is dusk . Kvartetten er hans først strygekvartet skrevet i 1988. Górecki er født 1933 i Schlesien, som er et krydsfelt mellem polsk, tjekkisk og tysk kultur.
”Musik begynder med lyd”
Om sin musik har han selv sagt:”Musik begynder med lyd. Den er altid baseret på musikalske tankeforbindelser, et tema eller en struktur. Når jeg komponerer, begynder jeg altid med at præsentere en form for system. Mange ting har jeg forberedt længe før, jeg begynder at komponere. På denne måde udforsker og analyserer jeg de muligheder, som temaer og strukturer rummer.”

Han siger videre:
”Jeg tror, at musik er et af de områder, som mennesker virkelig behøver, og dets betydning for os, afhænger kun af, om vi forstår at tage imod den. Vi må være beredte for at forstå, hvordan vi skal bruge musik, og ikke kun musik, men også litteratur, billedkunst, skulptur og film.”
Goreckis musik fra 1980erne har ekkoer fra Chopin, Beethoven og Szymanovsky. Der er også elementer hentet fra folkemusik: stærk rytme, barsk klang og slavisk melankoli. Kvartetten vil ved koncerten fortælle om værket, som de har opført før med stor succes. For interesserede kan det oplyses, at Kronos Kvartetten har indspillet værket.

 P A U S E

 P A U S E    

P A U S E
Brahms klinger lyrisk og blidt

Efter pausen skal vi høre Brahms kvartet opus 51 no. 2 i a-mol. I dette værk er det ikke den barske og dystre Brahms, vi møder. Snarere får man en fornemmelse af, at han giver sig hen i lyrisk-betonede meditationer, vemodige erindringer og blide naturindtryk, og temaet i første sats f-a-e har man villet sætte i forbindelse med Brahms gode ven violinvirtuosen Joseph Joachims valgsprog ”Frei aber einsam”. Måske kan man høre det i musikken.
Kvartetten er et hovedværk i den mere ”Wienske” del af Brahms musik og kan minde om den strygekvartet, som Schubert skrev i den samme toneart. Holstebros musikpublikum kan glæde sig til at høre dette store kammermusikalske værk  som levende musik.

Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard 
Til forsiden - klik her.
c